نام فارسی قطعه: مهره

نام انگلیسی قطعه: NUT, HUB (FOR AXLE)


شماره فنی: 9094201103

کد قطعه: 90942-01103

قیمت: 1,472,400 ریال

20 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GNPNKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GCPNKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ79L-TJMRKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 20
قیمت: 1,472,400 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020