نام فارسی قطعه: پیچ چرخ

نام انگلیسی قطعه: BOLT, HUB (FOR REAR AXLE RH)


شماره فنی: 9094202079

کد قطعه: 90942-02079

قیمت: 844,900 ریال

7 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  اف جی کروز / GSJ15L-GKASKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ125L-GJAGKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV
تویوتا  /  هایس / TRH203L-REMDKV
تویوتا  /  هایس / KDH222L-LEMDYV
تویوتا  /  هایس / TRH213L-JEMDKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 7
قیمت: 844,900 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020