نام فارسی قطعه: فیلتر ورودی باتری

نام انگلیسی قطعه: FILTER, HV BATTERY INTAKE, NO.1


شماره فنی: G92DH47070

کد قطعه: G92DH-47070

قیمت: 1,675,800 ریال

8 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBV
تویوتا  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBW
تویوتا  /  c hr / ZYX10L-AHXEBW
تویوتا  /  c hr / ZYX10L-AHXGBW

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 8
قیمت: 1,675,800 ریال