نام فارسی قطعه: بالشتک زنجیر

نام انگلیسی قطعه: TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.2


شماره فنی: SU00300192

کد قطعه: SU003-00192

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020