نام فارسی قطعه: درب سوپاپ

نام انگلیسی قطعه: COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD


شماره فنی: SU00300279

کد قطعه: SU003-00279

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه SU00307189
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7