نام فارسی قطعه: تسمه سفت کن

نام انگلیسی قطعه: TENSIONER ASSY, V-RIBBED BELT


شماره فنی: SU00300498

کد قطعه: SU003-00498

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7