نام فارسی قطعه: شمع روغن

نام انگلیسی قطعه: SWITCH ASSY, OIL PRESSURE (FOR ENGINE)


شماره فنی: SU00300523

کد قطعه: SU003-00523

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه SU00306104
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7