نام فارسی قطعه: فنر لنت

نام انگلیسی قطعه: SPRING, COMPRESSION(FOR PARKING BRAKE SHOE HOLD DOWN)


شماره فنی: SU00300649

کد قطعه: SU003-00649

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7