نام فارسی قطعه: لاستیک دور صندوق عقب

نام انگلیسی قطعه: WEATHERSTRIP, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR


شماره فنی: SU00301469

کد قطعه: SU003-01469

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه SU00305128
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7