نام فارسی قطعه: خار پلاستیکی

نام انگلیسی قطعه: SPRING, FUEL FILLER OPENING LID HINGE


شماره فنی: SU00301474

کد قطعه: SU003-01474

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020