نام فارسی قطعه: لامپ زنون

نام انگلیسی قطعه: BULB, DISCHARGE HEADLAMP


شماره فنی: SU00302560

کد قطعه: SU003-02560

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 9098120024
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7