نام فارسی قطعه: لامپ

نام انگلیسی قطعه: BULB (FOR SIDE TURN SIGNAL LAMP)


شماره فنی: SU00302562

کد قطعه: SU003-02562

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7