نام فارسی قطعه: لامپ

نام انگلیسی قطعه: BULB (FOR FRONT TURN SIGNAL LAMP)


شماره فنی: SU00302568

کد قطعه: SU003-02568

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 9098115011
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7