نام فارسی قطعه: اورینگ صافی گیربکس

نام انگلیسی قطعه: RING, O (FOR OIL STRAINER)


شماره فنی: SU00303599

کد قطعه: SU003-03599

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020