نام فارسی قطعه: طبق پاپین سمت چپ

نام انگلیسی قطعه: ARM ASSY, FRONT SUSPENSION LOWER, LH


شماره فنی: SU00308017

کد قطعه: SU003-08017

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

SU00300355

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020