نام فارسی قطعه: فیلتر روغن

نام انگلیسی قطعه: ELEMENT KIT, OIL FILTER


شماره فنی: 0415237010

کد قطعه: 04152-37010

قیمت: 2,629,900 ریال

20 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  پریوس / ZVW30L-AHXEBW
تویوتا  /  کرولا / ZRE142L-AEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEPNKV
تویوتا  /  c hr / ZYX10L-AHXEBW
تویوتا  /  c hr / ZYX10L-AHXGBW
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBV
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBA
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXEBW
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXEBC
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBW
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBC
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEXDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEXNKV
تویوتا  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBV
تویوتا  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBW

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 20
قیمت: 2,629,900 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020