نام فارسی قطعه: فیلتر روغن

نام انگلیسی قطعه: ELEMENT KIT, OIL FILTER


شماره فنی: 0415238020

کد قطعه: 04152-38020

قیمت: 2,891,000 ریال

2 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 2
قیمت: 2,891,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020