نام انگلیسی قطعه: GASKET KIT, AUTOMATIC TRANSMISSION OVERHAUL


شماره فنی: 0435130990

کد قطعه: 04351-30990

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

0435130590

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020