نام فارسی قطعه: واشر کامل گیربکس اتومات

نام انگلیسی قطعه: GASKET KIT, TRANSAXLE OVERHAUL(ATM)


شماره فنی: 0435148100

کد قطعه: 04351-48100

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 0435148101
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020