نام فارسی قطعه: گردگیر پلوس 2

نام انگلیسی قطعه: BOOT KIT, REAR DRIVE SHAFT, IN & OUTBOARD JOINT, RH


شماره فنی: 0442921030

کد قطعه: 04429-21030

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

0442948030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020