نام فارسی قطعه: گردگیر پلوس 2

نام انگلیسی قطعه: BOOT KIT, REAR DRIVE SHAFT, IN & OUTBOARD JOINT, RH


شماره فنی: 0442948030

کد قطعه: 04429-48030

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 0442921030
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020