نام فارسی کد فنی قطعه: لنت ترمز جلو

نام انگلیسی کد فنی قطعه: PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT

کد فنی قطعه PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT خرید آنلاین قطعه خرید قطعه ماشین PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT کد فنی قطعه PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT ماشین کد فنی قطعه PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT خرید قطعه ماشین PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT خری آنلاین قطعه

شماره فنی: 0446530510

کد قطعه: 04465-30510

سفارش از واتس آپ

سفارش با تماس

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

0446530470

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHA
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH

whatsapp-footer telegram-footer telegram-footer