نام فارسی قطعه: لنت ترمز جلو

نام انگلیسی قطعه: PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT


شماره فنی: 0446548150

کد قطعه: 04465-48150

قیمت: 26,932,500 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBW
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 26,932,500 ریال