نام فارسی قطعه: لنت ترمز جلو

نام انگلیسی قطعه: PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT


شماره فنی: 0446533450

کد قطعه: 04465-33450

قیمت: 32,918,000 ریال

4 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

0446533440

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  کمری / ACV40L-AEANKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEADKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEANKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMDKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEASKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMSKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMNKV
تویوتا  /  اریون / GSV40L-JETGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKC

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 4
قیمت: 32,918,000 ریال