نام فارسی قطعه: لنت ترمز جلو

نام انگلیسی قطعه: PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT


شماره فنی: 0446542180

کد قطعه: 04465-42180

قیمت: 22,206,250 ریال

6 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

0446542150

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXMBW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXGBW
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / ACA33L-ANPGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 6
قیمت: 22,206,250 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020