نام فارسی قطعه: شیم لنت جلو

نام انگلیسی قطعه: SHIM KIT, ANTI SQUEAL, FRONT


شماره فنی: 0494560080

کد قطعه: 04945-60080

قیمت: 12,936,000 ریال

3 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 3
قیمت: 12,936,000 ریال