نام فارسی قطعه: کارتل

نام انگلیسی قطعه: PAN SUB-ASSY, OIL, NO.2


شماره فنی: 1210250150

کد قطعه: 12102-50150

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020