نام فارسی قطعه: رینگ موتور

نام انگلیسی قطعه: RING SET, PISTON


شماره فنی: 1301150170

کد قطعه: 13011-50170

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020