نام انگلیسی قطعه: PISTON SUB-ASSY, W/PIN, LH


شماره فنی: 133015006001

کد قطعه: 13301-50060-01

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 133015008001
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020