نام فارسی قطعه: پولی سر میل لنگ

نام انگلیسی قطعه: DAMPER SUB-ASSY, CRANKSHAFT


شماره فنی: 1340750020

کد قطعه: 13407-50020

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

1340750040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020