نام فارسی قطعه: توری اویل پمپ

نام انگلیسی قطعه: STRAINER SUB-ASSY, OIL


شماره فنی: 151040C020

کد قطعه: 15104-0C020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV