نام فارسی قطعه: توری اویل پمپ

نام انگلیسی قطعه: STRAINER SUB-ASSY, OIL


شماره فنی: 1510450210

کد قطعه: 15104-50210

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020