نام فارسی قطعه: سه راهی واتر پمپ

نام انگلیسی قطعه: PIPE, WATER BY-PASS, NO.1


شماره فنی: 1626850120

کد قطعه: 16268-50120

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 1626850121
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020