نام فارسی قطعه: سه راهی واتر پمپ

نام انگلیسی قطعه: PIPE, WATER BY-PASS, NO.1


شماره فنی: 1626850121

کد قطعه: 16268-50121

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

1626850120

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020