نام فارسی قطعه: درب مخزن آب رادیاتور

نام انگلیسی قطعه: CAP SUB-ASSY, RESERVE TANK


شماره فنی: 1640175120

کد قطعه: 16401-75120

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 1647551010
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  هایس / TRH221L-MBMDKV
تویوتا  /  هایس / TRH203L-REMDKV
تویوتا  /  هایس / KDH222L-LEMDYV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020