نام فارسی قطعه: درب مخزن آب رادیاتور

نام انگلیسی قطعه: CAP SUB-ASSY, RESERVE TANK


شماره فنی: 1647551010

کد قطعه: 16475-51010

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 1647528140
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-CNTGKK
تویوتا  /  راوفور / ACA33L-ANPGKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV
تویوتا  /  کمری / AVV50L-CEXNBA
تویوتا  /  کمری / AVV50L-CEXGBA
تویوتا  /  هایس / TRH221L-MBMDKV
تویوتا  /  هایس / TRH213L-JEMDKV
تویوتا  /  هایس / TRH203L-REMDKV
تویوتا  /  هایس / KDH222L-LEMDYV
تویوتا  /  یاریس / NHP130L-CHXNBW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020