نام فارسی قطعه: رزوناتور

نام انگلیسی قطعه: RESONATOR, INTAKE AIR


شماره فنی: 1789336060

کد قطعه: 17893-36060

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBC
تویوتا  /  کمری / AVV50L-AEXNBW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020