نام انگلیسی قطعه: GASKET, THROTTLE BODY


شماره فنی: 2227150042

کد قطعه: 22271-50042

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020