نام فارسی قطعه: صافی بنزین

نام انگلیسی قطعه: FILTER ASSY, FUEL


شماره فنی: 2330021010

کد قطعه: 23300-21010

قیمت: 15,125,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKC
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE122L-AEMNKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE122L-AEPDKV
تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEMDKV
تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEPDKV
تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEPGKV
تویوتا  /  اریون / MCV36L-DEPGKV
تویوتا  /  اریون / MCV36L-DEMGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 15,125,000 ریال