نام فارسی قطعه: صافی بنزین

نام انگلیسی قطعه: FILTER ASSY, FUEL


شماره فنی: 2330050150

کد قطعه: 23300-50150

قیمت: 13,465,300 ریال

3 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 3
قیمت: 13,465,300 ریال
تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 14,535,000 ریال