نام فارسی قطعه: صافی بنزین

نام انگلیسی قطعه: FILTER, FUEL(FOR EFI)


شماره فنی: 2330050110

کد قطعه: 23300-50110

قیمت: 21,948,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GNPNKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GCPNKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 21,948,000 ریال