نام فارسی قطعه: فولی دینام

نام انگلیسی قطعه: PULLEY, ALTERNATOR


شماره فنی: 274110C020

کد قطعه: 27411-0C020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020