نام فارسی قطعه: فولی دینام

نام انگلیسی قطعه: PULLEY, ALTERNATOR


شماره فنی: 2741150050

کد قطعه: 27411-50050

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE122L-AEPDKV