نام فارسی قطعه: استارت

نام انگلیسی قطعه: STARTER ASSY


شماره فنی: 2810050080

کد قطعه: 28100-50080

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 2810050081
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020