نام فارسی قطعه: استارت

نام انگلیسی قطعه: STARTER ASSY


شماره فنی: 2810050081

کد قطعه: 28100-50081

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

2810050080

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020