نام انگلیسی قطعه: HOSE, OIL COOLER INLET, NO.1


شماره فنی: 3294330150

کد قطعه: 32943-30150

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020