نام انگلیسی قطعه: SHIM, SHIFT LEVER ADJUSTING (FOR FLOOR SHIFT)


شماره فنی: 3369330120

کد قطعه: 33693-30120

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV