نام انگلیسی قطعه: ROD SUB-ASSY, GEAR SHIFTING, NO.1 (FOR FLOOR SHIFT)


شماره فنی: 3370230610

کد قطعه: 33702-30610

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020