نام انگلیسی قطعه: CABLE ASSY, TRANSMISSION CONTROL


شماره فنی: 3382048140

کد قطعه: 33820-48140

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020