نام فارسی قطعه: اویل پمپ گیربکس

نام انگلیسی قطعه: BODY SUB-ASSY, FR OIL PUMP & GEAR


شماره فنی: 3503512080

کد قطعه: 35035-12080

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

3503533020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
تویوتا  /  کمری / ACV40L-CEAGKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-AEANKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEADKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEANKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEASKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020